สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒน์พงศ์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 14 1. เด็กชายกฤษณะ   แก้วแดง
2. เด็กหญิงจันทกานติ์   บุญยงค์
 
1. นายเชาวกิจ   เพ่งรุ่งเรืองวงษ์