สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วธำรง
 
1. นายกฤษดา  ธรรมรังสี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงญาดา  กลั่นแฮม
2. เด็กหญิงนิศาชล  เซี่ยงฉิน
 
1. นายกฤษดา  ธรรมรังสี
2. นางเบญจวรรณ  สาวแสง