สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้เผือก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สาหร่าย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่ดี
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวอภิญญา  แก้วประเสริฐ
2. นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงอังคณา  นุชโสภา
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โคกระโทก
3. เด็กชายเมธาวัฒน์  มีใจมั่น
 
1. นางนัยนา  เจียมอยู่
2. นางสาวบุญธรรม  ฝอยทอง