สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นหอม
 
1. นายวสันต์  สุกร
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงปัทมาภร  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ยัฆพันธ์
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิรีธร  มั่งแป้น
2. เด็กหญิงเกวลิน  คันทพล
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิภาณ  อิ่นเปี่ยม
2. เด็กชายภิณโญ  เข็มทอง
 
1. นายอิทธิพล  คุ้มสุภา
2. นายจิระเดช  เสงี่ยมงาม