สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 5 1. เด็กชายชลกร  จินดาอินทร
2. เด็กชายวายุ  ฉัตรทัน
 
1. นายสุวิทย์  ปรีสุวรรณ
2. นางศรีทิพวรา  ทับทิมศรี