สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 16 1. เด็กชายปรีชาพร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชาวงษ์