สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กระดังงา
 
1. นางนริสา  ยางสวย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติภา  ลำใยรุ่งเรือง
 
1. นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 1. เด็กชายชนะชัย  ประสิทธิ์สิงห์
2. เด็กชายอนุเดช  ลำใยรุ่งเรือง
3. เด็กชายโกวิ  -
 
1. นายกฤตคม  สมจันทร์