สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สวัสดิ์กระบวน
 
1. นางจินตนา  มิตรดี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขตคีรีวิลาส
 
1. นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71.98 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิญาดา  สวัสดิ์กนก
 
1. นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี