สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำองจุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กระดังงา
 
1. นางนริสา  ยางสวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สวัสดิ์กระบวน
 
1. นางจินตนา  มิตรดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติภา  ลำใยรุ่งเรือง
 
1. นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เขตคีรีวิลาส
 
1. นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 71.98 เงิน 8 1. เด็กหญิงธิญาดา  สวัสดิ์กนก
 
1. นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีระพัฒน์  นาสวนอภิรมย์
 
1. นางสุพัญชิษา  เงินเนื้อดี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.6 ทอง 7 1. เด็กชายชนะชัย  ประสิทธิ์สิงห์
2. เด็กชายอนุเดช  ลำใยรุ่งเรือง
3. เด็กชายโกวิ  -
 
1. นายกฤตคม  สมจันทร์