สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงญาธิตา  สมศักดิ์
 
1. นางจำเนียร  แจ้งพลอย