สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรลภัส  มณีโชติ
2. เด็กหญิงสุมณฑา  อินทรีย์
 
1. นางวรนันท์  ชื่นบาล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พุกเฮง
2. เด็กชายชาย  พรสถิตย์วงศ์
 
1. นายสุวัฒน์  ศรีสัตตบุษย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุสุ  -
 
1. นางสาวสำเนียง  เขียวชะอุ่ม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงสาวดี  -
 
1. นางสาวสำเนียง  เขียวชะอุ่ม