สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรนภา  สระบัว
 
1. นายกาญจนะ  ชูก้าน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรนุช  ครุธวงษ์
 
1. นางสาวปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีรยุทธ  ปริกประดับ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ชวดสุวรรณ
 
1. นายยุติวิชญ์  คงวัฒน์
2. นางสาวปาวรีย์  บุณยปรรณานนท์