สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฉัตฑริกา  แซ๋อึ้ง
2. เด็กชายพัทธดนย์  สง่างาม
3. เด็กหญิงศศิประภา  เบิกบาน
 
1. นางสมหวัง  เครื่องประดิษฐ์
2. นางวราลักษณ์  ถาวรทัต