สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเนตร์
2. เด็กหญิงณิภาวรรณ   พลจันทร์
 
1. นายปราโมช  วงษ์พานิช
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์โสม