สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่ามะขาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.64 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ท้วมเทียบ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พอพรวน
3. เด็กชายประดิพัทธ์  -
4. เด็กหญิงรัตนา  -
5. เด็กหญิงรุ่งกานต์  หนูขาว
 
1. นางสุมาลี   กาญจนวงศ์
2. นางธารนภา  ฉายเกียรติ์ขจร