สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายจตุพงษ์  บุปผา
2. เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์โสดา
3. เด็กชายเอกอนันท์  บุญคุ้ม
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนาตาลี   ป้อมป้องภัย
2. เด็กหญิงอริสา  ประเสริฐสุข
 
1. นายกฤษณะ  สุขเจริญ
2. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนศักดิ์  สุขเจริญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  เปรียบยิ่ง
3. เด็กชายพันนิมิต  ปัญญาทิพย์
4. เด็กชายศักดิธัช  ปิ่นตุรงค์
5. เด็กชายศักดินนท์  ปิ่นตุรงค์
6. เด็กชายสราวุธ  รุณเกษม
 
1. นายสมคิด  บริสุทธิ์
2. นางเกยูร  ยั่งยืนยง
3. นางสาวสุนทรี  จ้อยล่อย