สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายนาวี  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางพรทิพย์  ล้วนอุดมศิริ