สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 (ประชาภิบาล) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายพีรพงศ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณิดา  แก้วแกมทอง
 
1. นางสาวธนัชชา  คำเกลี้ยง
2. นางสาวมณฑา  พจนารถ