สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพุน้อย สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายมหิศร   แสงอรุณ
 
1. นายอนุวัช    มุสิกา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ   อินทร์โอสถ
2. เด็กหญิงฐานิดา   โคมเวียน
3. เด็กหญิงนิตยา   วงษาสืบ
4. เด็กหญิงนุชรา   อินคะมล
5. เด็กหญิงประกายดาว   กลัดเฟื่อง
6. เด็กหญิงประกายมาศ  แซ่ตัน
7. เด็กหญิงผาณิต  ทองแท่งใหญ่
8. เด็กหญิงอลิสา   คงศิล
9. เด็กหญิงเนตรนภา   บุญมาก
10. เด็กหญิงเสาวรส   ติ๊บปะละ
 
1. นางศิราณี   มุสิกา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัฎฐการต์   วงศิล
2. เด็กชายรวิโรจน์   เสรีย์รักษ์
3. เด็กหญิงไพลิน   พิสดาร
 
1. นางรุ่งเรือง   เครืออนันต์
2. นางณัฐศิมา   ปิโย