สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดลำสำรอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  หงศ์หิรัญ
2. เด็กชายพสธร  เซี่ยงเจ้น
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ประลามุข
2. นางกิตติยาณี  ตั้งใจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีเผ่าพันธ์
 
1. นางรจนี  หว่านพืช