สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.65 เงิน 8 1. เด็กชายนฤเบศร์  แดงหิรัญ
2. เด็กชายเอ็ม  ไม่มี
 
1. นางสาวมยุรา  สุภารี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.15 เงิน 6 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทรัพย์ล้อม
2. เด็กชายรณกร  อำนวย
 
1. นางสาวมยุรี  สุภารี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุปรียา  ตะก้อง
 
1. นางธนันญภา  บุญชนะ