สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 73.87 เงิน 7 1. เด็กชายนัทพงค์  ทับถมยา
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สีประสมสอง
 
1. นางสาวภัทรา  จันทร์หอม
2. นายเดชา  นิลคง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บ้านใหม่
 
1. นายบุญชัย  เอมเสม