สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตะครอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนิพิษฐาพร   เอี่ยมทิพย์
2. เด็กชายภานุมาศ   รักษาศร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พูลเกษม
 
1. นายสรชัย  จันทร์ที
2. นายภควัต  ปทุมแก้ว