สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.7 ทองแดง 14 1. เด็กชายพนา  พุ่มทอง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญเกลี้ยง
 
1. นายประคอง  ชินินทร
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฉุยเนย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จินดาพลอย
3. เด็กหญิงศุภัชญา  คล้ายทอง
 
1. นางเขมรัศมี  จันทร์เพ็ญ