สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. นางสาวมัณฑนา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 21 1. นางสาวอัญชัน  เสือผู้
 
1. นางสาวพิมพ์กัญญา  ฉิมอ่อง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุกัญญา  มุขพันธ์
2. เด็กหญิงอุไรภรณ์  นิลรอด
 
1. นายสุดชัย  สุตตันติปิฎก
2. นายศราวุฒิ  ไทยถานันดร์