สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายอดิเทพ  ทิมพิทักษ์
 
1. นางบังเอิญ   แสงจันทร์
2. นางสาวภูษิตา  โพธิบุตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชลกาญจน์  อัมพาวนิช
2. เด็กหญิงแก้วตา  ศิลาคำ
 
1. นางสาวภูษิตา  โพธิบุตร