สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายปณิธิ   วงศ์วัชรพันธ์
 
1. นางสาวกฤตศิกาญจน์  อินมี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70.65 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณฉิม
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  สงครามรอด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  สิทธิสร
 
1. นางจินดา  จิตรขจรไพศาล