สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายธีรพล  กิมหลีเชียง
2. เด็กหญิงยายี  -
3. เด็กชายสันติภาพ  โมจินดา
 
1. นางวิมลรัตน์  พรหมมาศ
2. นางสาวศรีรัตน์  สุขประเสริฐ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญา  พุกป้อง
2. เด็กหญิงศรุตา  เชียรชนะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชัยเจริญ
 
1. นางเบญจวรรณ  กลิ่นเกษร
2. นางอวยพร  ศักดิ์พรหม