สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงลลิตา   สมุนไพร
 
1. นางสาวพยุง   ท้วมเทียบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69.4 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงประกายฟ้า   ดอนตะโก
 
1. นางทิพย์วรรณ    ภูมีคง
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนกร   ร่ำเทียนทอง
2. เด็กชายอาทิตย์    รู้ทัน
 
1. นางสิริญา   พันนัทธี
2. นางสาววรรณดี    มาลัยแก้ว