สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิตานัน  พันธเสน
2. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ศรีจันทร์
 
1. นายสมนึก  ท้าวเวชสุวรรณ
2. นางจารุวรรณ  สุขสวัสดิ์