สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กชายพรเทพ  เกสรบัว
2. เด็กชายพศิน  พลอยเหลี่ยม
3. เด็กหญิงสุนันทา  เกตุมอญ
 
1. นายสันติ  ตะพัง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายพีรภัทร  อะนามกูล
2. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยะ
 
1. นายสงกรานต์  พลอยเจริญ
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายตรีเพชร  สุธาพจน์
2. เด็กหญิงแนน  -
 
1. นางสาวอุราภรณ์  คูนาเอก
2. นายบัณฑิต  สุธาพจน์