สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุนิตา  บางเชย
 
1. นางสาวอุราภรณ์  คูนาเอก
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปุณณดา  ธนาชัยสุขพัฒน์
 
1. นายสงกรานต์  พลอยเจริญ