สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกวรงค์  พล้างาม
 
1. นายรังสรรค์  ทองเฉลิม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงธรรณภรณ์  เหมือนจันทร์
3. เด็กหญิงวรันธร  ศรีพหรม
4. เด็กหญิงวิภาวี  กลิ่นหอม
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เจริญทรัพย์สันติ
 
1. นางสาวอรศิริ  สีเสือ
2. นายกฤษฏ์  บุญระดม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์  ทองสุพิมพ์
 
1. นายธำรงค์  ชูวารี