สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพันธ์  เหมือนคล้ำ
 
1. นางสิริลักษณ์  ทองเฉลิม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกายศิต  แพ้ชัยภูมิ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ภูปัญญา
3. เด็กชายน้ำภูฟ้า  ชูธัญญะ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เขียวบ้านยาง
2. นางสาววรรณพร  คงกะพันธ์