สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สิริเวชชะพันธ์
2. เด็กหญิงธนินี  พรมสอน
3. เด็กหญิงนัฎชา  การเร็ว
4. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญเสน
5. เด็กชายเฉลิมชัย  ภูมิผิว
 
1. นางสุดใจ  เจริญรักษา
2. นางชนิดา  ชลออยู่
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาพร  พรมสอน
2. เด็กหญิงนริศรา  ประพันธ์
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายกมลภพ  สมใจ
2. เด็กชายธัญกร  อัิ่มเหว่า
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุภา  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงศุภนิดา  ลิสะนิ
 
1. นายพิทักษ์  แสงคำ
2. นางสาวชฎารมย์  สุทธิอภิวัฒน์