สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงชิชา   ชิตนากรณ์
2. เด็กหญิงเกศราพรรณ  บิดาศักดิ์
 
1. นางสาววรินทรา   มั่นคง
2. นางปิยะดา   อยู่พ่วง