สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรทิพา  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นายธนวัฒน์  วรพิสุทธิวงศ์