สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 71.31 เงิน 12 1. เด็กหญิงอภิรศร  จันทร์อ่ำ
 
1. นายนิคม  หอมสุด