สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาตก "ไตรเดชวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริมนตร์  แซ่เต๋ง
2. เด็กหญิงอาทิตยา  สรศักดิ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ผู้ช่วย
 
1. นางอรพินท์  ธนวัฒน์วิไล