สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ปาต๊ะ
2. เด็กชายวรวิช  ทองบุญเพียร
 
1. นางเสาวรีย์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
2. Miss Jazielle Ann   N. Libag
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองเลิศ
2. เด็กหญิงกิ่งมณี  เลิศวนาวิทย์
3. เด็กหญิงวนิดา  หวังเดช
 
1. นางสาวอรพินท์  บิตุเรศ