สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเจ้าเณร สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.49 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุดทุม
2. เด็กชายชัยชนะ  วิมารทอง
 
1. นางสาววศินี  วรรณลือชา
2. นางเยาวรัตน์  แสนพินิจ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสิริยากร  ล่ำสัน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ตองแก้ว
 
1. นางเสาวรีย์  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
2. Miss Jazielle Ann  N. Libag