สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81.2 ทอง 17 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  นกจันทร์
2. เด็กหญิงอารดา  ยิ้มนวล
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ยังใจ
 
1. นางสาวนิลวรรณ  เกษมโศธน์
2. นางสาวพัชรี  กิติกาญจน์