สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชิตติชัย  -
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล   ผ่านสอาด
 
1. นายนิกรานต์   ทิมเทศ
2. นายเสกสรรค์    เพ็ชรรักษา