สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฝน  -
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  หอละเอียด
3. เด็กหญิงอี๊ด  -
 
1. นางสาวกรนิภา  คงอ้น
2. นางสุชารัตน์  ศูนย์พลอย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงภาวิกา  ขยันการ
2. เด็กหญิงอาริษา  -
 
1. นางสาวกรนิภา   คงอ้น
2. นางธีมาพร  สังข์เงิน