สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านถ้ำ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฝน  -
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  หอละเอียด
3. เด็กหญิงอี๊ด  -
 
1. นางสาวกรนิภา  คงอ้น
2. นางสุชารัตน์  ศูนย์พลอย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงภาวิกา  ขยันการ
2. เด็กหญิงอาริษา  -
 
1. นางสาวกรนิภา   คงอ้น
2. นางธีมาพร  สังข์เงิน
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณรรถพร  แม้นทิม
2. เด็กชายนพสิทธิ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวกรนิภา  คงอ้น
2. นางธีมาพร   สังข์เงิน
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงภูริตรา  แก้วเอี่ยม
2. เด็กชายวายุ  ทรัพย์มิตร
 
1. นางสาวกรนิภา  คงอ้น
2. นางธีมาพร  สังข์เงิน