สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับศิลา สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงเหมือนจันทร์  อุนารัตน์
 
1. นายบุญเชิด  สิทธิสม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงน่องคี  -
2. เด็กหญิงอ้อยควั่น  -
3. เด็กหญิงโสภิตา  -
 
1. นางบุบผา  บุญพูล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตรา  -
2. เด็กหญิงมะลิ  -
3. เด็กหญิงเมตตา  -
 
1. นางบุบผา  บุญพูล