สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กระแดง
2. เด็กหญิงดาวเหนือ  สุดใจ
 
1. นายโชดก  ฤทธิรุดเร่งพล
2. นางขวัญยืน  ฤทธิรุดเร่งพล