สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐชา  เบ็ญพาด
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  รวบรวม
3. เด็กชายทรงพล  สุดใจ
 
1. นายพันธะวัจน์  จิตมาตย์
2. นายอำนวย  ธรรมรังษี