สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.15 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชุมพล  สุภาพ
2. เด็กชายสุริยา  บุตรช่วง
 
1. นายสิริวัฒน์  ร่มเย็น
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐชา  นวนแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญสมปอง
 
1. นางสาววรรณวรัตน์  จิณแพทย์