สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  กันทะหน่อ
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  ป้อมสกุล